zamza.sk

Orientačný cenník

Cenník

Pretože každý prípad je individuálny, uvedené ceny sú orientačné. Moderná stomatológia ponúka na rôzne situácie viaceré riešenia, preto Vám najskôr priblížime možnosti liečby a oboznámime Vás o cene daného zákroku alebo materiálu. Až po Vašom odsúhlasení sa pustíme do liečby.

Uvedomujeme si, že v prípadoch, kde zlyhala prevencia a je nutné riešiť mnoho kazov a problémov sú ceny v stomatologických ambulanciách vyššie. Vzhľadom na to, že viaceré problémy môžu mať chronický charakter, nemusíme vyriešiť všetko naraz. Priebeh liečby určujete vždy Vy. Preto je možné liečebný plán prispôsobiť a rozvrhnúť tak aby vyhovoval Vašim možnostiam. 

  • Komplexné vstupné stomatologické vyšetrenie 40€
  • Intraorálna rtg snímka zubov 10€
  • Anestézia 10€
  • Dentálne hygiena od 50€
  • Fotokompozitná výplň od 70€
  • Endodontické ošetrenie od 150€
  • Reendodontické ošetrenie od 250€
  • Extrakcia zuba od 50€
  • Korunky od 300€
  • Bielenie zubov od 350€

Naša starostlivosť o vaše zuby predstavuje dlhodobú investíciu do úsmevu, na ktorý budete hrdí.